JASTAA

                

pl      en      de

Park technologiczny w Opolu – wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_1

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i wystawowe w tej części Opola tworzą rozmyty układ urbanistyczny. Brak tu wyodrębnienia stref: publicznej, półpublicznej, prywatnej, co powoduje odpychający w skali człowieka charakter zabudowy. Proporcje, użyte materiały, brak detalu istniejących i budowanych budynków tworzą jednak swoistą kompozycję dużych neutralnych kubatur.

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE

Ulokowanie zaproponowanych przez inwestora w programie funkcjonalnym powierzchni w oddzielnych kubaturach spowodowałoby nienaturalne dla miejsca rozdrobnienie obiektów. Przy wielkiej kubaturze sąsiadów stałyby nieproporcjonalnie małe budynki. Z tego względu zdecydowano się na budowanie obiektów w poszczególnych etapach w taki sposób, aby ostatecznie połączyły się w jedną, harmonizującą z otoczeniem, kompozycję. Jedna z zewnętrznych ścian każdego z budynków wyznacza granicę bryły całości układu, nawiązując tym do istniejących i budowanych obiektów. Elewacje skierowane do wewnątrz kompleksu tworzą różnorodny układ urbanistyczny o kameralnej skali. Utworzony w ten sposób zespół brył można odczytywać na dwóch poziomach – jako całość i jako pojedyncze elementy.

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE

Ta dwoista forma pozwala czytelnie oddzielić strefę publiczną od półpublicznej, gdzie użytkownik może się czuć bardziej swobodnie. Dobrze funkcjonujący park naukowo technologiczny powinien działać i żyć tak jak małe miasteczko. Z tego względu całą funkcję rozlokowano w 4 autonomicznych obiektach, pomiędzy którymi utworzył się różnorodny plac miejski. Jest to strefa kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami poszczególnych budynków. Do placu doprowadzają cztery aleje, ich rola to nie tylko komunikacja – są osiami, które kadrują widoki na zielone serce układu. Właśnie tam znajdują się strefy wejściowe budynków – na narożnikach wychodzących bezpośrednio na strefę integracji.

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE

Wszystkie budynki, od samego początku i przez wszystkie stadia funkcjonowania Parku, będą potrzebowały strefy wspólnej. Dlatego wejścia do każdego z nich ulokowane są od strony dziedzińca - placu. Zaprojektowano go jako wielofunkcyjną przestrzeń reprezentacyjno - rekreacyjną, zielone miejsce do mniej lub bardziej oficjalnych spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń, odpoczynku, rekreacji i integracji. To miejsce ma prowokować do kreatywnego rozwoju idei, co jest głównym celem istnienia Parku Technologicznego.

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_2

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_3

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_4

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_5

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_6

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_7

PARK_TECHNOLOGICZNY_OPOLE_8