JASTAA

                

pl      en      de

Państwowa Szkoła Muzyczna w Jastrzębiu-Zdrój
wizualizacje Paweł Osmak www.pawelosmak.com

KONCEPCJA ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNEGO ROZBUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Głównym założeniem koncepcji urbanistycznej, w która wpisywać ma się rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej jest podkreślenie pierzei ulicy Tadeusza Kościuszki. W wyniku analizy urbanistycznej zauważono, że zarówno ściana frontowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej, jak i fasada budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Żeromskiego tworzą jedną linię zabudowy, cofnięta względem ulicy o ok. 16 m. Ta odległość od drogi daje przestrzeń na oddzielenie od jezdni pasem zieleni z aleją drzew, wydzielenie szerokiego chodnika i przede wszystkim wykreowanie przed budynkami oświaty obszernych stref wejściowych. Obecnie taka przestrzeń funkcjonuje tylko przed szkołą podstawową. Usytuowanie bryły sali koncertowej w tej linii zabudowy, rearanżacja ogrodu przed obecnym budynkiem szkoły oraz przedłużenie alei drzew i szerokiego chodnika na wysokości zespołu tych budynków stworzy zwartą urbanistycznie pierzeję i przyjazną dla uczniów i mieszkańców przestrzeń publiczną przed obiema szkołami. Pomiędzy bryłą istniejącego budynku szkoły oraz bryłą sali koncertowej zaproponowano łącznik – stanowiący jednocześnie strefę wejściową do szkoły – zarówno na co dzień dla uczniów jak i dla gości zaproszonych na koncerty. Ta niska, przeszklona i lekka forma dzieli przestrzeń przed budynkami na dwie strefy – plac miejski przed salą koncertowa oraz zielony ogród przed obecnym budynkiem, mieszczącym w sobie jednocześnie małą – przeszkloną salkę koncertową. Symetrycznie względem fasady istniejącego budynku zaproponowano drugą przeszkloną kubaturę, mieszczącą dodatkowe sale prób – jako rekompensatę pomieszczeń edukacyjnych przebudowanych na cele strefy wejściowej do budynku. Od strony bocznej ulicy – ulicy Żeromskiego pozostawiono istniejący wjazd techniczny na teren szkoły. Poniżej, pozostawiono istniejący plac parkingowy.

FUNKCJA
Szkoła Muzyczna, po rozbudowie o salę koncertową będzie służyła zarówno celom dydaktycznym – na co dzień, jak i dla szerszej publiczności – jako miejsce koncertów, wydarzeń kulturalnych – także wieczorami, w weekendy. Te dwie funkcje są powiązane, ale wymagają optymalnego oddzielenia ponieważ mogą funkcjonować niezależnie w rożnym czasie. W projekcie zaproponowano wspólne wejście do budynku od strony ul. Kościuszki, placu przed salą oraz zielonego dziedzińca do obszernego holu - foyer, w którego strefie wydzielono recepcję i szatnię. Dostęp do sali koncertowej jest z holu: dwa wejścia prowadzą na widownię w której jest 300 miejsc siedzących oraz 5 dla osób niepełnosprawnych. Sala ma służyć przede wszystkim popularyzacji muzyku wśród dzieci i młodzieży – jeden z rzędów potraktowano szczególnie i zaprojektowano fotele specjalnie dla dzieci – mniejsze i w wesołych żywych kolorach. Z holu wejściowego dostępna jest kawiarnia – bufet – w otwartej na foyer części starej szkoły. Osobne drogi prowadza do części dydaktycznej szkoły, do toalet ogólnodostępnych dla widzów, strefy artystów w podziemiu (na poziomie sceny). Również w podziemiu znajdują się pomieszczenia techniczne.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO -MATERIAŁOWE, KONSTRUKCYJNE, TECHNOLOGICZNE, INSTALACYJNE
Salę koncertową zaprojektowano jako „shoebox” w systemie podwójnych ścian żelbetowych . Uzyskano w ten sposób układ „pudła w pudle” odcinając akustycznie salę od środowiska zewnętrznego oraz od przestrzeni szkolnych i zapleczowych . Całość zaplecza scenicznego, pomieszczenia towarzyszące i sanitariaty umieszczono pod ziemią i wykonano także w konstrukcji ścian żelbetowych. Wnętrze sali koncertowej wykończono prefabrykatami żelbetowymi używając wzorów przeniesionych z fasad zewnętrznych budynku sali. Adaptacje akustyczne kształtujące sufit sali przewidziano jako masywne elementy drewniane. Wspomnianą zewnętrzną fasadę sali projektant zaproponował z technologii prefabrykacji z betonu wodoodpornego barwionego w masie na kolor jasno szary. Ten sam kolor i materiał powielony zostaje na płycie placu przed wejściem do budynku. Miękka płynąca forma płyty budzić powinna skojarzenia z miejscem sztuki i przyciągać najmłodszych atrakcyjną formą zmieniając się okresowo w plac zabaw, skatepark czy po prostu miejsce spotkań czy apeli. Pełnoszklany łącznik zaprojektowany w systemie fasadowym aluminiowych ciepłym z użyciem szkła bezpiecznego, hartowanego i klejonego z obliczoną insolacją jak dla fasad przeszklonych. Całą konstrukcję łącznika przewiduje się jako stalową wykonaną z profili rurowych o przekroju koła. Wszystkie meble w obszarze foyer należy wykończyć okleiną drewniana w kolorze naturalnym. Stolarką i ślusarkę o podniesionej akustyce zaopatrzyć w opadające progi samozamykajace oraz okucia biorą pod uwagę wymogi akustyczne. Wszystkie elementy sali koncertowej: fotel, scenę, elementy adaptacji wykonać zgodnie ze szczegółowo zaprojektowanym projektem akustycznym biorąc pod uwagą najlepsze warunki kształtowania środowiska akustycznego.